Místní knihovna MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy

Historie knihovny

KNIHOVNA A POČÁTKY KNIHOVNICTVÍ.
 
 
 Za počátek újezdského knihovnictví lze označit dar Okrašlovacího spolku, který v roce 1918 předal 108 knih, právě založené organizaci Baráčníků. Tato spolková knihovna měla v roce 1929 již 394 knih.
 První dochované záznamy o újezdské obecní veřejné knihovně jsou z roku 1926. Tehdy si 21 čtenářů vypůjčilo 101 knih. Prvním knihovníkem byl p. Jaroslav Jenšovský, kterého v roce 1931 vystřídal Jan Kálenský.
 V roce 1935 byla knihovna přemístěna do budovy nové školy a později do budovy obecního úřadu (dnes úřad Městské části). Souběžně s touto knihovnou měla ještě i část obce Nová Sibřina vlastní knihovnu v domě p.Jehlíka.
 V roce 1938 měla knihovna 738 svazků, 38 čtenářů a evidovala 1260 výpůjček. Byly zde i tři spolkové knihovny: baráčnická, sokolská a čs. strany soc. demokratické.
 A co se tenkrát četlo? Z českých autorů to byla zejména díla A. Jiráska, A. Staška, J. Nerudy, I. Olbrachta a J. V. Raise. Z cizích pak zejména A. Dumas.
 V roce 1940 byla ustavena knihovní rada, ve které kromě knihovníka p. Kálenského, byli ještě A. Novák a prof. J. Němec.
 Za okupace bylo 370 svazků zabaveno a uloženo na Okresním úřadě v Říčanech.
 Další přesnější záznamy pak najdeme až po osvobození v roce 1945, kdy se stal knihovníkem tehdejší ředitel školy J.Čáp.Tak v roce 1946 měla knihovna 2013 svazků (včetně fondu ze zrušených spolkových knihoven) a 97 čtenářů uskutečnilo 3380 výpůjček.
 Také Blatov měl v této době knihovnu, v domě paní Vosátkové.
Na konci roku 1950 má újezdská knihovna 2586 svazků a 307 čtenářů.
V roce 1954 byly novosibřinská a blatovská knihovna sloučeny s újezdskou a knihovna se přestěhovala do upravených místností v domě p.Ťukala na křižovatce (dnes prodejna dárkového zboží). Knihovníkem se stal p. Jaroslav Měšťánek a dalšími členy knihovní rady byly za Novou Sibřinu paní Caithamlová a za Blatov paní Vosátková. V roce 1957 měla knihovna 5400 svazků a 215 čtenářů uskutečnilo 9100 výpůjček.
V roce 1960 se knihovna stěhuje do bývalé restaurace“U Kunců“(dnes videopůjčovna a sběrna Fortuny v domě p. Podrazkého). Pan Měšťánek nadále pracuje v knihovně, ale vedení předal paní Teigové, která knihovnu vedla až do roku 1967, s kratší přestávkou v letech 1964-1966, kdy byl knihovníkem p.E.Šebek.
 
Další knihovníci : 1967 - 1969 p.J.Jíra                                  
                             1969 - 1974 opět paní Teigová
                             1974 - 1976 p.F.Krátký 
 
V dubnu 1976 nastupuje po zemřelém p.F. Krátkém, paní Marie Tomaidesová, při jejím nástupu měla knihovna 270 čtenářů a 8.625 svazků.
Mezitím se knihovna ještě dvakrát stěhovala. V roce 1992 do budovy tehdejší školy (dnes úřad MČ) a naposledy, v roce 2003 do současných prostor v Lomecké ulici č.656.
Od roku 1978 zaznamenává knihovna trvalý růst počtu čtenářů, výpůjček i počtu knih.
 
 V roce 2007 měla knihovna již 15698 svazků a 1550 evidovaných čtenářů si vypůjčilo 35716 knih. V prostorách knihovny probíhá také výuka hry na hudební nástroje, flétnu, klavír a klávesy. Knihovna organizuje besedy se školní mládeží a další akce.
 Pro čtenáře i další naše občany je v knihovně k dispozici 5 počítačů s přístupem na internet a od roku 2009 je knihovna plně digitalizována.
 Díky trvalé pozornosti vedení úřadu naší Městské části, které uvolňuje nemalé částky na nákup nových knih, může knihovna i s dotací magistrátu, průběžně doplňovat i obnovovat knižní fond.
 
                                          
 
                                         
                               
                              


Kontakt:281866828  E-mail: knihovna@praha21.cz