Místní knihovna MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy

Ceník služeb a poplatků

Příloha č.1 Knihovního řádu Místní veřejné knihovny Městské části Praha 21

 

                    CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB A POPLATKŮ

               Místní veřejné knihovny Městské části Praha 21

 

1) Registrační poplatky: dle čl. 2 KŘ

 

a) Registrační poplatek za vystavení čtenářského průkazu

    a při každoročním obnovení platnosti …………………….  80,- Kč

 

b) Registrační poplatek za vystavení čtenářského průkazu - 

    děti mladší 15. let........................................................     50,-.Kč

 

c) Registrační poplatek od 70ti let výše ... .........................zdarma

 

d) Poplatek za vystavení duplikátu čtenářského průkazu…   20,- Kč

 

e) Poplatek za poškození obalu dokumentu.......................  .10,- Kč

 

f) Poplatek za poškození čárového kódu............................    5,- Kč

 

g) Poplatek za poškození dokumentu.............................    . 200,- Kč

 

2) Výpůjční poplatky: dle čl. 11 KŘ

  

     Knihy, noviny a časopisy jsou půjčovány zdarma

 

3) Poplatky z prodlení (zpozdné):

 

    Určují se na základě čl.10 a 13 KŘ podle počtu vypůjčených knihovních

    jednotek a podle doby překročení řádné výpůjční lhůty a to včetně každého

    započatého měsíce jejího překročení u knih, novin a časopisů.

 

a)   Zpozdné se počítá ke každé výpůjčce zvlášť, a to za každý byť

i započatý provozní den knihovny:

 

       první měsíc překročení výpůjční lhůty 1,- Kč za každou knihovní

       jednotku

       druhý a třetí měsíc překročení výpůjční lhůty 2,- Kč za každou

       knihovní jednotku

       v dalších měsících překročení výpůjční lhůty (počínaje čtvrtým)

       vždy 10,- Kč za každou knihovní jednotku

 

b)    Čtenář neplatí zpozdné v případě, že prodlení nezavinil. Za nezavinění

se považuje hospitalizace, pracovní pohroma a další objektivní překážky, které čtenář nemohl překonat a které bránily včasnému

vrácení výpůjček. Za překážku se nepovažuje dopravní výluka, nepřízeň počasí apod.

 

c)    V případě prodlení je čtenář povinen zaplatit smluvní pokutu ve prospěch knihovny.

 

   

4) Poplatky za upomínání:

     1. upomínka ....................10,- Kč

2. upomínka ....................20,- Kč

3. upomínka ....................50,- Kč

předsoudní upomínka ……..200,- Kč

zjišťování neohlášené změny osobních údajů uvedených ve čtenářské

přihlášce pro účely upomínání a právního vymáhání …………20,-Kč

 

 5) Materiálové náklady:    

                                     

    a) pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji

        

A 4  -  jednostr.kopie   3,- kč     oboustr.kopie    4,- kč       

    b) výtisk z tiskárny počítače

        jedna str. A4     3,- Kč        

 

     Tato příloha Knihovního řádu Místní veřejné knihovny MČ Praha 21 platí

     od 1.1.2014

    

 

 

 

 

 

 

 Kontakt:281866828  E-mail: knihovna@praha21.cz