Místní knihovna MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy

Akce knihovny

Prosinec:

- 12.12. beseda "Koledy" s paní Danou Šimkovou - určeno pro ZŠ
- 21.12. návštěva 1.F - seznámení s knihovnou
- pravidelné měsíční návštěvy ZŠ a MŠ i mimo otevírací dobu knihovny

Listopad:

- 7.11. beseda s paní kronikářkou - určeno pro ZŠ
- pracovní návštěva metodičky MK Praha
- pravidelné měsíční návštěvy ZŠ a MŠ i mimo otevírací dobu knihovny

Říjen:

- zápis 1. MŠ Čentické do knihovny
- 14.10. návštěva 1.D - seznámení s knihovnou
- pravidelné měsíční návštěvy ZŠ a MŠ i mimo otevírací dobu knihovny
  - nově i první třídy

Září:

- pravidelné měsíční návštěvy ZŠ a MŠ i mimo otevírací dobu knihovny

Červen:

- pravidelné měsíční návštěvy ZŠ a MŠ i mimo otevírací dobu knihovny
 
Květen:

-   9.5. návštěva skladu MK - výměnné soubory
- 23.5. beseda s paní spisovatelkou Jitkou Vítovou - určeno pro MŠ
- pravidelné měsíční návštěvy ZŠ a MŠ - mimo otevírací dobu knihovny

Duben:

-  5.4. pracovní setkání knihovnic MČ Újezd n/Lesy, Běchovice, Klánovice
             a Koloděje
- 11.4. pracovní setkání s metodičkou MK
- 10.4. - 21.4. Amnestie pro čtenáře
- 25. 4. a 27.4. Pasování prvňáčků na čtenáře - spolupráce se ZŠ
- pravidelné měsíční návštěvy ZŠ a MŠ i mimo otevírací dobu knihovny

Březen:

- Březen - Měsíc čtenářů - zápisné na rok zdarma pro nové zájemce
- 31.3. - Noc s Andersenem - spolupráce se ZŠ - 3.F
- pravidelné měsíční návštěvy ZŠ a MŠ i mimo otevírací dobu knihovny

Kontakt:281866828  E-mail: knihovna@praha21.cz