Místní knihovna MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy

Akce knihovny

 
Květen:

-   9.5. návštěva skladu MK - výměnné soubory
- 23.5. beseda s paní spisovatelkou Jitkou Vítovou - určeno pro MŠ
- pravidelné měsíční návštěvy ZŠ a MŠ - mimo otevírací dobu knihovny

Duben:

-  5.4. pracovní setkání knihovnic MČ Újezd n/Lesy, Běchovice, Klánovice
             a Koloděje
- 11.4. pracovní setkání s metodičkou MK
- 10.4. - 21.4. Amnestie pro čtenáře
- 25. 4. a 27.4. Pasování prvňáčků na čtenáře - spolupráce se ZŠ
- pravidelné měsíční návštěvy ZŠ a MŠ - mimo otevírací dobu knihovny

Březen:

- Březen - Měsíc čtenářů - zápisné na rok zdarma pro nové zájemce
- 31.3. - Noc s Andersenem - spolupráce se ZŠ - 3.F
- pravidelné měsíční návštěvy ZŠ a MŠ - mimo otevírací dobu knihovny

Kontakt:281866828  E-mail: knihovna@praha21.cz